Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Małogoszcz

Aktualności

Artykuły

 • Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  16 sierpnia 2023

  Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
 • Informacja - świetlice

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu informuje, iż od dnia 26 czerwca 2023r. zmianie ulegną godziny funkcjonowania placówek wsparcia dziennego działających na terenie gminy Małogoszcz.

  Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach będzie czynna w godzinach 10:00 - 15:00

  Świetlica  środowiskowa w Małogoszczu będzie czynna w godzinach 10:00-14:00

  Świetlica  środowiskowa w Leśnicy będzie czynna w godzinach 10:00-14:00

  Zmienione godziny będą obowiązywały przez okres wakacyjny.

  Czytaj Więcej o: Informacja - świetlice
 • KLUB SENIOR + W LEŚNICY

  Okres realizacji:
  01 stycznia 2023 r. – 31 grudzień 2023 r.

  Program: Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025

  Moduł 2:  Zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych
  w ramach modułu 1.

  Oferent:

  GMINA MAŁOGOSZCZ / MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  W MAŁOGOSZCZU

   Instytucja Zarządzająca - Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  / Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

   Cel zadania:

  Celem zadania jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo
  w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty Klubu Senior + na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

  Adresaci zadania:

  Adresatami zadania publicznego polegającego na wsparciu finansowania placówki Klubu Senior+ są mieszkańcy Gminy Małogoszcz w wieku 60+, którzy są jednocześnie nieaktywni zawodowo. To osoby deklarujące chęć uczestnictwa w zajęciach , zorientowani na chęć 
  samorozwoju. Wśród tych osób znajdują się osoby samotne, niepełnosprawne, a także osoby o niskich dochodach.

  Klub Senior  + adresowany jest do osób, które dysponując wolnym czasem chcą rozwijać swoje pasje, zainteresowania, aktywnie spędzać czas angażując się w życie społeczności lokalnej.

  Klub Senior + w Leśnicy pracuje przez 4 dni w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) po
  5 godzin dziennie, w godzinach od 9:00-14:00.

  Planowane efekty:

  Bezpośrednim efektem realizacji zadania publicznego będzie:

  1. Poprawa samopoczucia Seniorów, zmniejszenie ryzyka wystąpienia osteoporozy, cukrzycy, zawału serca i bólów reumatoidalnych; usprawnienie pracy wszystkich układów
   i narządów wewnętrznych ; poprawa uwapnienia i wzmocnienie układu poprzez realizację zajęć rehabilitacyjno-ruchowych;
  2. Wzbudzenie potencjału twórczego, odreagowywanie napięć; poprawa motoryki małej; wzmocnienie kreatywnego myślenia; zbudowanie poczucia przynależności do grupy; inna forma sposobu spędzania czasu wolnego poprzez realizację zajęć z zakresu działalności twórczej;
  3. Usprawnienie pamięci i koncentracji,; nabycie nowej wiedzy z zakresu muzyki; udoskonalenie pamięci wzrokowo- słuchowej oraz spostrzegawczości; poznanie kultury
   i tradycji lokalnych poprzez realizację zajęć edukacyjnych;
  4. Uwydatnienie roli kultury w życiu człowieka, integracja ze społeczeństwem w tym integracja międzypokoleniowa; - relaksacja, odprężenie, odreagowanie negatywnych emocji; uwrażliwienie na piękno otaczającego świata (architektura/roślinność) poprzez realizacje zajęć kulturalno-oświatowych i integracyjnych;
  5. Rozwijanie poczucia ciekawości świata, poznanie nowych miejsc, integracja Uczestników poprzez realizację wyjazdów edukacyjnych;
  6. Rozwijanie postaw społecznych pamiętając o najbliższych; doskonalenie wrażliwości i empatii; nawiązywanie dialogu i wzajemnego zrozumienia; kultywowanie tradycjom poprzez organizację spotkań i uroczystości okolicznościowych.

   

   Budżet projektu:

  Koszty ogółem: 157 555,00

  Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego : 40 800,00

  Wkład własny Gminy Małogoszcz: 116 755,00 zł

  Czytaj Więcej o: KLUB SENIOR + W LEŚNICY
 • Deklaracja trwałości projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz – wsparcie rodzin”

  Fundacja Centrum Europy Lokalnej w partnerstwie z Gminą Małogoszcz/Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małogoszczu z dniem 31 marca 2023 r. zakończyła realizację projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz – wsparcie rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). W ramach zapewnienia trwałości projektu Fundacja Centrum Europy Lokalnej w partnerstwie z Gminą Małogoszcz/Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małogoszczu, ogłasza gotowość, przez okres 18 miesięcy, do świadczenia następujących usług tożsamych z zakresem projektu:

  Czytaj Więcej o: Deklaracja trwałości projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz – wsparcie rodzin”