Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Artykuły

 • Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

  Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

  Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

  - 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

  - 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

  W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

  Czytaj Więcej o: Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.
 • Deklaracja trwałości projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz – wsparcie rodzin”

  Fundacja Centrum Europy Lokalnej w partnerstwie z Gminą Małogoszcz/Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małogoszczu z dniem 31 marca 2023 r. zakończyła realizację projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz – wsparcie rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). W ramach zapewnienia trwałości projektu Fundacja Centrum Europy Lokalnej w partnerstwie z Gminą Małogoszcz/Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małogoszczu, ogłasza gotowość, przez okres 18 miesięcy, do świadczenia następujących usług tożsamych z zakresem projektu:

  Czytaj Więcej o: Deklaracja trwałości projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Małogoszcz – wsparcie rodzin”
 • „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

  Adresaci programu:

  Czytaj Więcej o: „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023
 • „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

  Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz /  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 

  Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

  Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

  Czytaj Więcej o: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023