Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Małogoszcz

KLUB SENIOR + W LEŚNICY

Okres realizacji:
01 stycznia 2023 r. – 31 grudzień 2023 r.

Program: Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025

Moduł 2:  Zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych
w ramach modułu 1.

Oferent:

GMINA MAŁOGOSZCZ / MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MAŁOGOSZCZU

 Instytucja Zarządzająca - Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  / Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

 Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo
w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty Klubu Senior + na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Adresaci zadania:

Adresatami zadania publicznego polegającego na wsparciu finansowania placówki Klubu Senior+ są mieszkańcy Gminy Małogoszcz w wieku 60+, którzy są jednocześnie nieaktywni zawodowo. To osoby deklarujące chęć uczestnictwa w zajęciach , zorientowani na chęć 
samorozwoju. Wśród tych osób znajdują się osoby samotne, niepełnosprawne, a także osoby o niskich dochodach.

Klub Senior  + adresowany jest do osób, które dysponując wolnym czasem chcą rozwijać swoje pasje, zainteresowania, aktywnie spędzać czas angażując się w życie społeczności lokalnej.

Klub Senior + w Leśnicy pracuje przez 4 dni w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) po
5 godzin dziennie, w godzinach od 9:00-14:00.

Planowane efekty:

Bezpośrednim efektem realizacji zadania publicznego będzie:

  1. Poprawa samopoczucia Seniorów, zmniejszenie ryzyka wystąpienia osteoporozy, cukrzycy, zawału serca i bólów reumatoidalnych; usprawnienie pracy wszystkich układów
    i narządów wewnętrznych ; poprawa uwapnienia i wzmocnienie układu poprzez realizację zajęć rehabilitacyjno-ruchowych;
  2. Wzbudzenie potencjału twórczego, odreagowywanie napięć; poprawa motoryki małej; wzmocnienie kreatywnego myślenia; zbudowanie poczucia przynależności do grupy; inna forma sposobu spędzania czasu wolnego poprzez realizację zajęć z zakresu działalności twórczej;
  3. Usprawnienie pamięci i koncentracji,; nabycie nowej wiedzy z zakresu muzyki; udoskonalenie pamięci wzrokowo- słuchowej oraz spostrzegawczości; poznanie kultury
    i tradycji lokalnych poprzez realizację zajęć edukacyjnych;
  4. Uwydatnienie roli kultury w życiu człowieka, integracja ze społeczeństwem w tym integracja międzypokoleniowa; - relaksacja, odprężenie, odreagowanie negatywnych emocji; uwrażliwienie na piękno otaczającego świata (architektura/roślinność) poprzez realizacje zajęć kulturalno-oświatowych i integracyjnych;
  5. Rozwijanie poczucia ciekawości świata, poznanie nowych miejsc, integracja Uczestników poprzez realizację wyjazdów edukacyjnych;
  6. Rozwijanie postaw społecznych pamiętając o najbliższych; doskonalenie wrażliwości i empatii; nawiązywanie dialogu i wzajemnego zrozumienia; kultywowanie tradycjom poprzez organizację spotkań i uroczystości okolicznościowych.

 

 Budżet projektu:

Koszty ogółem: 157 555,00

Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego : 40 800,00

Wkład własny Gminy Małogoszcz: 116 755,00 zł