Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Małogoszcz

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH

W 2023 ROKU.

Mieszkańcom zużywającym gaz do ogrzewania domów lub budynków przysługuje dodatek gazowy, czyli refundacja kosztów podatku od towarów i usług (VAT), który od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23% (w 2022 roku wynosił 0%.)

Komu przysługuje refundacja?

Refundacja podatku VAT przysługuje mieszkańcom, którzy:

- jako główne źródło ogrzewania domu wykorzystują kocioł na paliwa gazowe (z sieci),

- wpisali lub zgłosili źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB,

- spełniają kryterium dochodowe, czyli ich przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

2100 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych lub

1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowych.

Refundacja nie przysługuje osobom, które kupują butle z gazem, mają w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują to paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody. Źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy (z wyjątkiem nowych źródeł ogrzewania, które powinny być zgłaszana na bieżąco).

 

Składanie wniosku

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT, dostępny w załączniku na dole strony

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć:

- Osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A 28-366 Małogoszcz pok. 10-11,

- listownie na w/w podany adres

-  elektronicznie np. przez EPUAP.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. fakturę, która dokumentuje dostarczenie paliwa w okresie między 1 stycznia 2023 a 31 grudnia 2023 roku (kserokopię faktury i oryginał do wglądu),
  2. dowód opłacenia faktury (kserokopię dowodu wpłaty i oryginał do wglądu).

W niektórych przypadkach potrzebne mogą być dodatkowe dokumenty, wymagane do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

 

WAŻNE: Kwota VAT-u będzie zwracana na podstawie faktury rozrachunkowej za dostarczenie gazu (a nie faktury za prognozę opłat za gaz)!

 

Termin składania wniosku:

do 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

po 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.