Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacja - dyżury psychologa i adwokata

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego realizowane jest dodatkowe wsparcie dla mieszkańców naszego powiatu w postaci: BEZPŁATNYCH DYŻURÓW SPECJALISTÓW: psychologa i adwokata.  

 

W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom i rodzinom będącym w kryzysie, doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, borykającym się z problemami rodzinnymi, wychowawczymi, zdrowotnymi i uzależnieniami, którzy są mieszkańcami naszego powiatu.

Dyżury adwokata i psychologa odbywają się zazwyczaj: 

- w godzinach dopołudniowych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie,  przy ul. Okrzei 49B

- w godzinach popołudniowych w budynku Ogniska Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie,  przy ul. Jana Pawła II 3

Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w/w specjalistów oraz poradami specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 41 3863600, bezpośrednio w siedzibie PCPR-u  w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B od pon. w godz. 7:30 – 16:30, wt. - czw. w godz. 7:30 – 15:30, pt. w godz. 7:30 – 14:30 albo do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące dyżurów specjalistów w poszczególnych miesiącach.

Informacje o dyżurach dostępne są również w postaci ogłoszeń w siedzibie PCPR-u, siedzibie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, siedzibie Ogniska Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie, w każdym ośrodku pomocy społecznej, w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, a także zamieszczane są na stronie powiatu: www.jedrzejow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, na stronie PCPR pcpr.jedrzejow.pl i w prasie lokalnej.

Ponadto, informujemy, że dodatkowo bezpłatne porady psychologa i prawnika są świadczone dla mieszkańców naszego powiatu w ramach działalności Powiatowego Punktu Wsparcia Rodziny działającego od 1 stycznia 2020 r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Jędrzejowie. Zgłoszenia są przyjmowane w godzinach urzędowania PCPR w siedzibie firmy i pod numerem telefonu 41 3863600.

Dyrektor PCPR w Jędrzejowie
mgr Tomasz Kowalski

 

RODZAJE PRZEMOCY:

  • Przemoc fizyczna – popychanie, obezwładnienie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, duszenie, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni, ale także wszelkiego rodzaje zakazy: mówienia, chodzenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych lub zamknięcie osoby doznającej przemocy w areszcie domowym.
  • Przemoc psychiczna – wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągła krytyka, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie, ale również: niszczenie przedmiotów mających wartość dla osoby poniżanej.
  • Przemoc seksualna – to zmuszenie osoby (ofiary) do aktywności seksualnej wbrew jej woli, bez pytania o jej zgodę, jak również w sytuacji, gdy obawia się odmówić sprawcy. Przymus polega na bezpośrednim użyciu siły fizycznej przez sprawcę, na groźbach użycia siły lub emocjonalnym szantażu. W przypadku dzieci przemocą jest każda aktywność seksualna wobec dziecka poniżej 15-tego roku życia nawet, jeśli dziecko wyraziło zgodę na kontakt seksualny.
  • Przemoc ekonomiczna – działanie mające na celu doprowadzenie do całkowitego uzależnienia finansowego ofiary od sprawcy: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie ofierze podjęcia pracy, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych rodzinie, okradanie, zmuszanie do zaciągania kredytów bądź pożyczek wbrew woli np. współmałżonka.
  • Zaniedbanie – odnosi się w szczególności do relacji dziecko – rodzic, ale też osoba chora – opiekun. Jest to niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka lub podopiecznego: niedożywienie, niezapewnienie czystego i odpowiedniego do pory roku ubrania oraz brak zapewnienia właściwej uwagi i troski rodzicielskiej – niedbałość o higienę, o zdrowie – nie zgłaszanie się do lekarza, na szczepienia, brak zainteresowania sprawami szkolnymi i innymi potrzebami dziecka.

Jeśli ktoś stosuje wobec ciebie, członka twojej rodziny albo wobec kogoś z twojego otoczenia którekolwiek z w/w zachowań koniecznie zgłoś się po pomoc:

- na Komendę Powiatową Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 78, tel. 47 8046205  albo na właściwy terenowo posterunek Policji

- do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

- do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B, numer telefonu 41 3863600 – pon. 7:30 – 16:30, wt.-czw. 7:30 – 15:30, pt. 7:30 – 14:30.

- do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jędrzejowie, przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie adres i tel. jw.

- do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień w Jędrzejowie,
przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro ), w pon. i pt. w godz. od 14:30 – 19:30, wt. - w godz. od 14:30 – 19:30 przy ul. 11-go Listopada 113B ( nr telefonu 663347448 ).

- do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia – 0 801 120 002

- do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach -Telefon zaufania dla Osób w Kryzysie – 195 25

PAMIĘTAJ!!!

PRZEMOC SAMA SIĘ NIE SKOŃCZY

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY

 ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC DO SPECJALISTY