Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Małogoszcz

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI 3 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE MAŁOGOSZCZ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027

Priorytet FESW.09.00 Usługi społeczne i zdrowotne

Działanie FESW.09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej

Numer naboru: FESW.09.05-IZ.00-001/23

Zakres interwencji: Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej

Instytucja Organizująca Nabór: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2025 

Obszar realizacji projektu: Gmina Małogoszcz

Dofinansowanie:  924 483,87zł

Wkład własny: 50 355,48zł

Całkowita wartość projektu: 974 839,35zł

Biuro projektu mieści się pod adresem:

GMINA MAŁOGOSZCZ/ MGOPS W MAŁOGOSZCZU

ul. Jaszowskiego 3A, 12/34, 28-366 Małogoszcz

tel. 41 385 53 86

e- mail: malogoszcz_mgops@poczta.onet.pl

Opis dostępności biura: drzwi zewnętrzne/drzwi wewnętrzne szerokości nie mniejszej niż 90cm oraz wysokości nie mniejszej niż 200cm

Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Cel główny projektu: wsparcie rodzin z Gminy Małogoszcz  w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2025r. w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie oferty wsparcia 3 istniejących Placówek Wsparcia Dziennego. Projekt zakłada wsparcie 52 osób (26K,26M (1ON)) z rodzin dysfunkcyjnych/przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych /korzystających ze świadczeń z OPS/wielodzietnych/osób z niepełnosprawnością.

Projekt skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących/uczących się zgodnie z Kodeksem Cywilnym w województwie świętokrzyskim, gminie Małogoszcz
 • dzieci i młodzież uczęszczających do jednej z placówek objętej wsparciem (PWD: Małogoszcz, Złotniki, Leśnica)

Wsparciem będzie objęta następująca liczba dzieci:

 1. Małogoszcz- 12 osób (6K, 6M)
 2. Złotniki- 20 osób (8K, 12M)
 3. Leśnica- 20 osób (12K, 8K)

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z:

 • Zajęcia z arteterapii
 • Warsztaty ekologiczno- dietetyczno- zdrowotne
 • Zajęcia z kreatywności i przedsiębiorczości
 • Warsztaty z tolerancji
 • Warsztaty z tańca
 • Warsztaty sporty walki
 • Indywidualne korepetycje z przedmiotów ścisłych
 • Indywidualne korepetycje z przedmiotów humanistycznych
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Wyjazdy gimnastyczno- korekcyjne na basen
 • Wyjazdy kulturalno- naukowe
 • Pikniki ekologiczne

Projekt przyczyni się do wsparcia rodzin w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci oraz osiągnięcia celu szczegółowego ESO4.12: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.  Potrzeba realizacji projektu i założonych zadań wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów, jakie Wnioskodawca chce rozwiązać/zminimalizować poprzez realizację projektu, planowane wsparcie odpowiada na zdiagnozowane potrzeby i problemy w świadczeniu usług wspierania rodziny zidentyfikowanych na obszarze jego realizacji. 

 #FunduszeUE

#Fundusze Europejskie