Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu

Placówki wsparcia dziennego

Menu dla: Placówki wsparcia dziennego

Artykuły

 • Rekrutacja

  REKRUTACJA

  ,,WSPARCIE DZIAŁANOŚCI 3 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO

  W GMINIE MAŁOGOSZCZ ‘

   

  Projekt realizowany jest ramach programu:

  Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

  Projekt realizowany przez Gminę Małogoszcz/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu w ramach Priorytetu FESW.09.00 Usługi społeczne i zdrowotne,
  Działanie FESW.09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

  Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z  Gminy Małogoszcz w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2025r. w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie oferty wsparcia 3 istniejących Placówek Wsparcia Dziennego. Projekt zakłada wsparcie 52 osób (26K,26M (1ON)) z rodzin dysfunkcyjnych/przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych /korzystających ze świadczeń z OPS/wielodzietnych/osób z niepełnosprawnością.

  Projekt skierowany jest do:

  Czytaj Więcej o: Rekrutacja
 • WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI 3 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE MAŁOGOSZCZ

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027

  Priorytet FESW.09.00 Usługi społeczne i zdrowotne

  Działanie FESW.09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej

  Numer naboru: FESW.09.05-IZ.00-001/23

  Zakres interwencji: Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej

  Instytucja Organizująca Nabór: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

  Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2025 

  Obszar realizacji projektu: Gmina Małogoszcz

  Dofinansowanie:  924 483,87zł

  Wkład własny: 50 355,48zł

  Całkowita wartość projektu: 974 839,35zł

  Biuro projektu mieści się pod adresem:

  GMINA MAŁOGOSZCZ/ MGOPS W MAŁOGOSZCZU

  ul. Jaszowskiego 3A, 12/34, 28-366 Małogoszcz

  tel. 41 385 53 86

  e- mail: malogoszcz_mgops@poczta.onet.pl

  Opis dostępności biura: drzwi zewnętrzne/drzwi wewnętrzne szerokości nie mniejszej niż 90cm oraz wysokości nie mniejszej niż 200cm

  Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

   

  Czytaj Więcej o: WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI 3 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE MAŁOGOSZCZ