Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Artykuły

 • „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

  Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz /  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 

  Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429 ).

  Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

  1) dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz

  2) osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

  a) o stopniu znacznym lub

  b) o stopniu umiarkowanym lub

  c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

  Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu, tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

  Czytaj Więcej o: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024
 • „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

  Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz /  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. 

  Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

  Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

  Czytaj Więcej o: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023