Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu

Zapytanie ofertowe 2/2024

Zapytanie ofertowe na "Dostawę materiałów zużywalnych do prowadzenia zajęć z arteterapii oraz warsztatów ekologiczno – dietetyczno – zdrowotnych” w ramach projektu pn. ,Wsparcie działalności 3 Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Małogoszcz” dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Szczegóły w załącznikach.