Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu

Rekrutacja

REKRUTACJA

,,WSPARCIE DZIAŁANOŚCI 3 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO

W GMINIE MAŁOGOSZCZ ‘

 

Projekt realizowany jest ramach programu:

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Projekt realizowany przez Gminę Małogoszcz/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu w ramach Priorytetu FESW.09.00 Usługi społeczne i zdrowotne,
Działanie FESW.09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z  Gminy Małogoszcz w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2025r. w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie oferty wsparcia 3 istniejących Placówek Wsparcia Dziennego. Projekt zakłada wsparcie 52 osób (26K,26M (1ON)) z rodzin dysfunkcyjnych/przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych /korzystających ze świadczeń z OPS/wielodzietnych/osób z niepełnosprawnością.

Projekt skierowany jest do:

  • osób zamieszkujących/uczących się zgodnie z Kodeksem Cywilnym w województwie świętokrzyskim, gminie Małogoszcz
  • dzieci i młodzież uczęszczających do jednej z placówek objętej wsparciem (PWD: Małogoszcz, Złotniki, Leśnica)

REKRUTACJA

Informujemy, że rekrutacja do projektu trwa w miejscach istniejących Placówek Wsparcia Dziennego:

  • Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3b
  • Złotniki 66A
  • Leśnica 52

w terminie 01.01.2024 - 07.01.2024 w godz. 15.00-18.00

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w miejscach działania Placówek Wsparcia Dziennego: Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3b, Złotniki 66A, Leśnica 52, Biurze Projektu- Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3A oraz na stronie MGOPS w Małogoszczu- https://www.mgopsmalogoszcz.pl/

Spotkania informacyjno-promocyjne odbędą się w:

- Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3b w dniu 03.01.2024 w godz.15:00-16:00

- Złotniki 66A, w dniu 03.01.2023 w godz. 16:30- 17:30

- Leśnica 52 w dniu 04.01.2023 w godz . 15:00-16:00